Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Uchwały
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 18.08.2014 Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna
 18.08.2014 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
 18.08.2014 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Pszczyna jako Partnera do realizacji projektu pn.„Rozwijamy swoje możliwości", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego (...)
 18.08.2014 Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy na rok 2015 gminy Pszczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 18.08.2014 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (...)
 18.08.2014 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały dotyczącej warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej (...)
 18.08.2014 Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Pszczyna
 20.06.2014 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu jednostki organizacyjnej Gminy Pszczyna działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Pszczynie
 20.06.2014 Projekt uchwały w sprawie doraźnej kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
 20.06.2014 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/522/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 20.06.2014 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice
 20.06.2014 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice i Studzienice
 20.06.2014 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/382/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych
 20.06.2014 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/381/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
 20.06.2014 Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna
 20.06.2014 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na obszarze Gminy Pszczyna dwóch okręgów wyborczych dla wyborów do Rady Powiatu Pszczyńskiego
 20.06.2014 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Pszczyna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 20.06.2014 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych (Wisła Mała)
 20.06.2014 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych (chodnik Rudołtowice)
 20.06.2014 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadań na drogach powiatowych (chodnik Czarków)

«       1   2   3   4         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1466
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia