Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Burmistrz
Urząd Miejski
Sekretarz Gminy Celina BIEL
Skarbnik Gminy Artur KRAWCZYK (powołany z dniem 1.04.2012r.)
Komórki Organizacyjne Urzędu
Dane teleadresowe
Regulaminy Urzędu
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Oferty pracy
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 05.09.2014 UiA.6733.1... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 05.09.2014 UiA.6733.1... Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 02.09.2014 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przdsięwzięcia pn. Naprawa szkody górniczej powstałej na lewym wale Wisły w Rudołtowicach (....)"
 01.09.2014 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice
 30.07.2014 AB-V.6744.... Obwieszczenie Starosty Pszczyńskiego w sprawie rozbudowy ul. Braci Jędrysików w w Pszczynie
 29.07.2014 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przdsięwzięcia pn. "Uruchomienie linii technologicznej produkcji kształtowników metodą pultruzji (...)"
 18.07.2014 UiA.6721.0... Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Ćwiklice Rudołtowice w zakresie sposobu odprowadzania scieków i wód opadowych
 28.05.2014 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej pn. "Uruchomienie linii technologicznej produkcji kształtowników metodą pultruzji (...)"
 16.05.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Wykonanie urządzenia wodnego - studni głebinowej S-5 na działce 1623/1 w Łące
 16.05.2014 Obwieszczenie dla stron postepowania o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Wykonanie urządzenia wodnego - studni głebinowej S-5 na działce nr 1623/1 obręb 0005 w Łące (...)"
 14.05.2014 Obwieszczenie dla stron postepowania o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa stacji uzdatniania wody (...)w Pszczynie przy ul. Polne Domy
 14.05.2014 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa stacji uzdatniania wody (...)w Pszczynie przy ul. Polne Domy
 09.05.2014 OŚ. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji zasilającej Wytwórnię Mas Bitumicznych w gaz propan-butan (...)
 30.04.2014 OŚ.6220.0... Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia : "Wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej S-5"
 30.04.2014 OŚ.6220.0... Zawiadomienie o zakończeniu postepowania dowodowego w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia : Budowa stacji uzdatniania wody SUW w istniejacej hali produkcji pieczarek (...)
 18.04.2014 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia"Budowa studni głębinowej S-5 w Łące przy ulicy Zdrojowej""
 18.04.2014 OŚ.6220.0... obwieszczenie o wszczęciu psotepowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia"Budowa stacji uzdatnianie wody(...)"
 18.04.2014 UiA.6721.0... Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od ul. Polne Domy
 10.04.2014 OŚ.62220.... Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej pn. "Naprawa szkody górniczej powstałej na lewym wale Wisły w Rudołtowicach ...."
 10.04.2014 UiA.6733.1... Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia "budowa sieci kablowej niskiego napięcia” w Łace przy ul. Jeziornej

«       1   2   3         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2446
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia