Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 13.11.2013 XXXVII/483... Uchwała Nr XXXVII/483/13 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadania na drogach powiatowych
 13.11.2013 XXXVII/482... Uchwała Nr XXXVII/482/13 w sprawie zgody na ustanowienie służebności drogi (ul. Cegielniania w Pszczynie)
 13.11.2013 XXXVII/481... Uchwała Nr XXXVII/481/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
 13.11.2013 XXXVII/480... Uchwała Nr XXXVII/480/13 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
 13.11.2013 XXXVII/479... Uchwała Nr XXXVII/479/13 w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Pszczyna na rok 2014
 13.11.2013 XXXVII/478... Uchwała Nr XXXVII/478/ 13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze gminy Pszczyna
 13.11.2013 XXXVII/477... Uchwała Nr XXXVII/477/13 w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa w 2014 r.
 13.11.2013 XXXVII/476... Uchwała Nr XXXVII/476/13 w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa w 2014 r.
 13.11.2013 XXXVII/475... Uchwała Nr XXXVII/475/13 w sprawie poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa w 2014 r.
 13.11.2013 XXXVII/474... Uchwała Nr XXXVII/474/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
 13.11.2013 XXXVII/473... Uchwała Nr XXXVII/473/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
 13.11.2013 XXXVII/472... Uchwała Nr XXXVII/472/13 w sprawie ustalenia służebności drogi (ul. Bieruńska)
 13.11.2013 XXXVII/471... Uchwała Nr XXXVII/471/13 w sprawie ustalenia służebności drogi (ul. Sybiraków)
 13.11.2013 XXXVII/470... Uchwała Nr XXXVII/470/13 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/254/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania (...)
 13.11.2013 XXXVII/469... Uchwała Nr XXXVII/469/13 w sprawie udzielenia dotacji na prace: „Remont konserwatorski więźby wraz z pokryciem dachu nad nawą, prezbiterium i zakrystiami oraz ścian w kościele drewnianym(...)
 13.11.2013 XXXVII/468... Uchwała Nr XXXVII/468/13 w sprawie przejęcia przez gminę Pszczyna od gminy Kobiór zadania publicznego w zakresie nauczania religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczypospolitej Polskiej
 13.11.2013 XXXVII/467... Uchwała Nr XXXVII/467/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej (...)
 13.11.2013 XXXVII/466... Uchwała Nr XXXVII/466/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad(...)
 13.11.2013 XXXVII/465... Uchwała Nr XXXVII/465/13 w sprawie wyrażenia sprzeciwu dla lokalizacji inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącej stacji przeładunkowej odpadów oraz sortowni o instalację(...)
 13.11.2013 XXXVII/464... Uchwała Nr XXXVII/464/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pszczyny

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 724
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia