Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 02.09.2013 XXXV/449/13 Uchwała Nr XXXV/449/13 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXX/246/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej (...)
 02.09.2013 XXXV/448/13 Uchwała Nr XXXV/448/13 w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na realizację zadania na drogach powiatowych
 02.09.2013 XXXV/447/13 Uchwała Nr XXXV/447/13 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna
 02.09.2013 XXXV/446/13 Uchwała Nr XXXV/446/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
 02.09.2013 XXXV/445/13 Uchwała Nr XXXV/445/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/357/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (...)
 02.09.2013 XXXV/444/13 Uchwała Nr XXXV/444/13 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/203/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 stycznia 2012 r.
 02.09.2013 XXXV/443/13 Uchwała Nr XXXV/443/13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Piwowarskiej 4
 02.09.2013 XXXV/442/13 Uchwała Nr XXXV/442/13 w sprawie przystąpienia gminy Pszczyna jako Partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1
 02.09.2013 XXXV/441/13 Uchwała Nr XXXV/441/13 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Studzionka na lata 2009-2016
 02.09.2013 XXXV/440/13 Uchwała Nr XXXV/440/13 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LII/588/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 września 2010 r.
 02.09.2013 XXXV/439/13 Uchwała Nr XXXV/439/13 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy (...)
 02.09.2013 XXXV/438/13 Uchwała Nr XXXV/438/13 w sprawie Programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 02.09.2013 XXXV/437/13 Uchwała Nr XXXV/437/13 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego (...)
 02.09.2013 XXXV/436/13 Uchwała Nr XXXV/436/13 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie
 02.09.2013 XXXV/435/13 Uchwała Nr XXXV/435/13 w sprawie nadania imienia Jana Larysza stadionowi miejskiemu w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 22
 02.09.2013 XXXV/434/13 Uchwała Nr XXXV/434/13 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (...)
 02.09.2013 XXXV/433/13 Uchwała Nr XXXV/433/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/364/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2013 rok
 02.09.2013 XXXV/432/13 Uchwała Nr XXXV/432/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektor Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 715
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia