Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Burmistrz
Urząd Miejski
Sekretarz Gminy Celina BIEL
Skarbnik Gminy Artur KRAWCZYK (powołany z dniem 1.04.2012r.)
Komórki Organizacyjne Urzędu
Wydział Organizacyjny i Kadr
Wydział Finansowy
Wydział Podatkowy
Dane kontaktowe
Zakres działania
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Stawki podatków lokalnych
Ulgi podatkowe udzielone
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Procedura stosowania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych
Podatek od środków transportowych
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Prawny
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Biuro Rady Miejskiej
Referat Zdrowia
Referat Lokalowy
Referat Zarządzania Kryzysowego
Referat Rozwoju i Funduszy Europejskich
Referat Informatyki
Referat Ochrony Środowiska
Referat Promocji
Referat Zamówień Publicznych
Referat Inwestycji
Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Ochrona Przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Pion ochrony informacji niejawnych
Archiwum zakładowe
Asystent Burmistrza
Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Dane teleadresowe
Regulaminy Urzędu
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe
Oferty pracy
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 30.06.2010 Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg podatkowych w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł za 2009 rok
 08.01.2010 Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg podatkowych w kwocie przewyższającej 500 zł za IV kwartał 2009 roku
 30.10.2009 Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg podatkowych w kwocie przewyższającej 500 zł za III kwartał 2009 roku
 29.07.2009 Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg podatkowych w kwocie przewyższającej 500 zł za II kwartał 2009 roku
 30.04.2009 Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg podatkowych w kwocie przewyższającej 500 zł za I kwartał 2009 roku

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 469
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia