Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Burmistrz
Urząd Miejski
Sekretarz Gminy Celina BIEL
Skarbnik Gminy Artur KRAWCZYK (powołany z dniem 1.04.2012r.)
Komórki Organizacyjne Urzędu
Wydział Organizacyjny i Kadr
Wydział Finansowy
Wydział Podatkowy
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wydział Urbanistyki i Architektury
Wydział Gospodarki Komunalnej
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Spraw Obywatelskich
Wydział Prawny
Urząd Stanu Cywilnego
Straż Miejska
Biuro Rady Miejskiej
Referat Zdrowia
Programy Zdrowotne
Sprawozdania z Programów Zdrowotnych
Ogłoszenia
Organizacje pozarządowe
Opieka zdrowotna
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Małe dziecko
Referat Lokalowy
Referat Zarządzania Kryzysowego
Referat Rozwoju i Funduszy Europejskich
Referat Informatyki
Referat Ochrony Środowiska
Referat Promocji
Referat Zamówień Publicznych
Referat Inwestycji
Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Ochrona Przeciwpożarowa
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Pion ochrony informacji niejawnych
Archiwum zakładowe
Asystent Burmistrza
Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Dane teleadresowe
Regulaminy Urzędu
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe
Oferty pracy
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 16.07.2013 OZ.3037.5.... Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r.
 16.07.2013 Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 r.
 16.07.2013 XXVII/355/12 Sprawozdanie za rok 2011 z realizacji Uchwały nr XLVI/473/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Planu Ochrony Zdrowia”
 16.07.2013 OZ.3037.5.... Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2011 r.
 16.07.2013 XIII/171/11 Sprawozdanie za rok 2010 z realizacji Uchwały nr XLVI/473/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Planu Ochrony Zdrowia”
 16.07.2013 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r.
 16.07.2013 Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 r.
 16.07.2013 III/16/10 Sprawozdanie za rok 2009 z realizacji Uchwały nr XLVI/473/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Planu Ochrony Zdrowia”
 16.07.2013 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2009
 16.07.2013 Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009
 16.07.2013 XLII/476/09 Sprawozdanie za rok 2008 z realizacji Uchwały nr XLVI/473/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Planu Ochrony Zdrowia”
 16.07.2013 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 r.
 16.07.2013 Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2008 r.
 16.07.2013 XXVIII/325... sprawozdanie za rok 2007 z realizacji Uchwały Nr XLVI/473/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie „Gminnego Planu Ochrony Zdrowia”
 16.07.2013 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r.
 16.07.2013 Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani za 2007 r.
 16.07.2013 VIII/80/07 Sprawozdanie za rok 2006 z realizacji uchwały nr XLVI/473/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie „Gminnego Planu Ochrony Zdrowia”

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 568
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia