Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Burmistrz
Burmistrz Dariusz SKROBOL
Zastępca Burmistrza Barbara SOPOT-ZEMBOK
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2010-2014
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2006-2010
Zarządzenia Burmistrza kadencja 2002-2006
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wewnętrzne Burmistrza Pszczyny kadencja 2006-2010
Zarządzenia uchylone
Uchylone w 2014 roku
Uchylone w 2013 roku
Uchylone w 2012 roku
Uchylone w 2011 roku
Uchylone w 2010 roku
Uchylone w 2009 roku
Uchylone w 2008 roku
Uchylone w 2007 roku
Uchylone w 2006 roku
Uchylone w 2005 roku
Uchylone w 2004 roku
Uchylone w 2003 roku
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 27.12.2013 SG.0050.63... wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy Pszczyna lokali o charakterze socjalnym
 28.11.2013 SG.0050.43... udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie
 15.11.2013 ZK/110/07 organizacji stałego dyżuru Burmistrza Pszczyny w Urzędzie Miejskim na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa
 09.10.2013 SG.0050.80... ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Pszczynie przy ulicy Dworcowej
 23.07.2013 SG.0050.70... przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Pszczynie przy ul. Katowickiej
 15.07.2013 ZP/910/10 regulaminu postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Pszczynie
 15.07.2013 SG.0050.66... przyjęcia darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Pszczynie, stanowiących drogi wewnętrzne-ulicę Bolesawa Śmiałego i ulicę Kazimierza Sprawiedliwego
 15.07.2013 SG.0050.22... ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej lokal mieszkalny nr 10/10 w budynku położonym w Pszczynie przy ul. Zamenhofa 6-8-10
 15.07.2013 SG.0050.39... przyjęcia darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pszczynie, stanowiącej drogę wewnętrzną - ulicę Bolesława Śmiałego
 15.07.2013 LOK/858/10 powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 15.07.2013 SG.0050.64... ogłoszenia o przeprowadzeniou konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 15.07.2013 OPS/690/2005 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie
 15.07.2013 SG.0050.57... zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.461.2012 Burmistrza Pszczyny z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej wolny od najmu lokal mieszkalny
 15.07.2013 SG.0050.57... wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali o charakterze socjalnym

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 523
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia