Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 13.11.2013 XXXVII/480... Uchwała Nr XXXVII/480/13 w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
 13.11.2013 XXXVII/479... Uchwała Nr XXXVII/479/13 w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Pszczyna na rok 2014
 13.11.2013 XXXVII/474... Uchwała Nr XXXVII/474/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
 13.11.2013 XXXVII/473... Uchwała Nr XXXVII/473/13 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
 01.10.2013 XXXVI/458/... Uchwała Nr XXXVI/458/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/427/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji (...)
 01.10.2013 XXXVI/457/... Uchwała Nr XXXVI/457/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Piasku
 02.09.2013 XXXV/445/13 Uchwała Nr XXXV/445/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/357/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami (...)
 02.09.2013 XXXV/439/13 Uchwała Nr XXXV/439/13 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy (...)
 02.09.2013 XXXV/437/13 Uchwała Nr XXXV/437/13 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego (...)
 02.09.2013 XXXV/436/13 Uchwała Nr XXXV/436/13 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie
 24.06.2013 XXXIV/428/13 Uchwała Nr XXXIV/428/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pszczynie przy ul. Chrobrego
 24.06.2013 XXXIV/427/... Uchwała Nr XXXIV/427/13 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (...)
 24.06.2013 XXXIV/426/... Uchwała Nr XXXIV/426/13 w sprawie Statutu Pszczyńskiego Centrum Kultury
 27.05.2013 XXXIII/416... Uchwała Nr XXXIII/416/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek ewidencyjnych nr 2254/81 oraz 2411/81 położonych w Studzionce
 27.05.2013 XXXIII/415... Uchwała Nr XXXIII/415/13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch obszarów położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej
 26.04.2013 XXXII/402/... Uchwała Nr XXXII/402/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Łące
 26.03.2013 XXXI/394/13 Uchwała Nr XXXI/394/13 w sprawie stawek opłat za dodatkowe usługi świadczone przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 26.03.2013 XXXI/393/13 Uchwała Nr XXXI/393/13 w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 26.03.2013 XXXI/392/13 Uchwała Nr XXXI/392/13 w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 26.03.2013 XXXI/391/13 Uchwała Nr XXXI/391/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/319/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług (...)

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1319
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia