Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Burmistrz
Urząd Miejski
Sekretarz Gminy Celina BIEL
Skarbnik Gminy Artur KRAWCZYK (powołany z dniem 1.04.2012r.)
Komórki Organizacyjne Urzędu
Dane teleadresowe
Regulaminy Urzędu
Rejestry, ewidencje i archiwa
Ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Oferty pracy
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 31.12.2013 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarukowaniach dla przedsięwzięcia " Rozbudowa ulicy Polne Domu w Pszczynie (....)
 09.12.2013 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Rozbudowa ul. Polne Domy polegająca na budowie chodnika jednostronnego""
 06.12.2013 UiA.7322.0... Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Pszczyna
 02.12.2013 WOOŚ.4201... Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego"
 20.11.2013 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla zadania "Rozbudowa ul. Polne Domy polegająca na budowie jednostronnego chodnika"
 18.11.2013 GB.6220.12... Obwieszczenie Wójta Gminy Bestwina w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla PG Silesia
 18.11.2013 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o podjęciu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Punkt skupu złomu (...) przy ul. Katowickiej w Pszczynie
 08.11.2013 UiA.6733.0... OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Jankowicach przy ul. Złote Łany"
 08.11.2013 UiA.6730.0... OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Pszczynie przy ul. Roehricha "
 06.11.2013 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o podjęciu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Kanalizacja sanitarna dla m. Piasek"
 06.11.2013 OŚ.6220.0... Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o podjęciu decyzji o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Kanalizacja sanitarna dla mPiasek
 06.11.2013 IFXIII.747... Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej Relacja Pszczyna - Bielsko Biała
 04.11.2013 IFXIII.747... Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej Relacja Pszczyna - Żory
 25.10.2013 IFXIII.747... Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej Relacja Tychy - Pszczyna
 24.10.2013 IFXIII.782... Obiewszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie ul. Braci Jędrysików w Pszczynie
 22.10.2013 UiA.6733.0... Obwieszczenie o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego „rozbudowa sieci gazowej oraz budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Porębie przy ul. Barbórki"
 15.10.2013 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o podjęciu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Prowadzenie działalnści w zakresie skupu złomu i metali kolorowych (..)
 15.10.2013 OŚ.6220.0... Obwieszczenie o postanowieniu stwierdzającym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Kanalizacja sanitarna dla m. Piasek"
 03.10.2013 OŚ.6220.1... Obwieszczenie zawiadamiające strony postepowania o podjęciu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Poszukowanie i rozpoznawanie złóż metanu z obszaru niecki głównej GZW (...)"
 03.10.2013 OŚ.6220.1... Obwieszczenie o podjęciu decyzji ustalającej warunki realizacji przedsięwzięcia "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż metanu z pokładów węgla na obszarze niecki głónej GZW (...)"

«       1   2   3   4         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 2518
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia