Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 19.12.2012 XXVII/357/... Uchwała Nr XXVII/357/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 19.12.2012 XXVII/356/... Uchwała Nr XXVII/356/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę (...)
 19.12.2012 XXVII/353/... Uchwała Nr XXVII/353/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (...)
 05.12.2012 XXVI/348/12 Uchwała Nr XXVI/348/12 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
 05.12.2012 XXVI/347/12 Uchwała Nr XXVI/347/12 w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie gminy Pszczyna na rok 2013.
 05.12.2012 XXVI/346/12 Uchwała Nr XXVI/346/12 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
 05.12.2012 XXVI/345/12 Uchwała Nr XXVI/345/12 w sprawie poboru podatku rolnego w drodze inkasa w 2013 r.
 05.12.2012 XXVI/344/12 Uchwała Nr XXVI/344/12 w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa w 2013 r.
 05.12.2012 XXVI/343/12 Uchwała Nr XXVI/343/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok na obszarze gminy Pszczyna.
 20.11.2012 XXIV/332/12 zmiany Uchwały Nr LIII/611/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty (...)
 20.11.2012 XXIV/331/12 zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego.
 20.11.2012 XXIII/323/12 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20.11.2012 XXIII/322/12 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20.11.2012 XXIII/321/12 wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna.
 20.11.2012 XXIII/320/12 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna.
 20.11.2012 XXIII/319/12 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.
 20.11.2012 XXIII/318/12 rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 20.11.2012 XXIII/317/12 określenia wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 20.11.2012 XXIII/315/12 pozbawienia statusu pomnika przyrody.
 20.11.2012 XXIII/314/12 zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie

«       1   2   3         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1882
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia