Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 03.07.2012 XXI/300/12 Uchwała Nr XXI/300/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
 03.07.2012 XXI/299/12 Uchwała Nr XXI/299/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2012.
 03.07.2012 XXI/298/12 Uchwała Nr XXI/298/12 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 03.07.2012 Nr XXI/297... Uchwała Nr XXI/297/12 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ul. Katowicka w Pszczynie).
 03.07.2012 Nr XXI/296... Uchwała Nr XXI/296/12 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ul. Dębowa w Wiśle Wielkiej).
 03.07.2012 Nr XXI/295... Uchwała Nr XXI/295/12 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ul. Czajkowskiego w Ćwiklicach).
 03.07.2012 XXI/294/12 Uchwała Nr XXI/294/12 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (ul. Czajkowskiego w Pszczynie).
 03.07.2012 XXI/293/12 Uchwała Nr XXI/293/12 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów oraz akcji przez Burmistrza Pszczyny oraz zmiany uchwały ustalającej zasady nabywania nieruchomości (...)
 03.07.2012 XXI/292/12 Uchwała Nr XXI/292/12 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami części gminy w przedmiocie projektowanej zmiany granic gminy (...)
 03.07.2012 XXI/291/12 Uchwała Nr XXI/291/12 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/250/12 Rady Miejskiej w Pszczynie i przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (...)
 03.07.2012 XXI/290/12 Uchwała Nr XXI/290/12 w sprawie uchylenia uchwały.
 03.07.2012 XXI/289/12 Uchwała Nr XXI/289/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko – Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (...)
 03.07.2012 XXI/288/12 Uchwała Nr XXI/288/12 w sprawie uchylenia Uchwały nr XI/123/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie współdziałania Gminy Pszczyna z Gminą Bielsko–Biała (...)
 03.07.2012 XXI/287/12 Uchwała Nr XXI/287/12 w sprawie realizacji przez Szkołę Podstawową nr 12 w Studzionce, w partnerstwie z Agencją Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie projektu (...)
 03.07.2012 XXI/286/12 Uchwała Nr XXI/286/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/71/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pszczynie.
 03.07.2012 XXI/285/12 Uchwała Nr XXI/285/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/70/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r.
 03.07.2012 XXI/284/12 Uchwała Nr XXI/284/12 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pszczyny absolutorium za rok 2011.
 03.07.2012 XXI/283/12 Uchwała Nr XXI/283/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczyna za rok 2011.

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1125
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia