Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
lipiec
czerwiec
maj
kwiecień
marzec
luty
styczeń
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 31.12.2012 XXVIII/36... Uchwała Nr XXVIII/367/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
 31.12.2012 XXVIII/36... Uchwała Nr XXVIII/366/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pszczynie pomiędzy ul. Chochółka i ul. Brzechwy.
 31.12.2012 XXVIII/365... Uchwała Nr XXVIII/365/12 w sprawie powołania Gminnej komisji do spraw referendum dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Pszczynie.
 31.12.2012 XXVIII/36... Uchwała Nr XXVIII/364/12 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2013 rok.
 31.12.2012 XXVIII/363... Uchwała Nr XXVIII/363/12 w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej kontroli o charakterze doraźnym.
 31.12.2012 XXVIII/36... Uchwała Nr XXVIII/362/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2013-2031.
 31.12.2012 XXVIII/361... Uchwała Nr XXVIII/361/12 w sprawie budżetu gminy na rok 2013.
 19.12.2012 XXVII/360/... Uchwała Nr XXVII/360//12 w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Pszczyna na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 19.12.2012 XXVII/359/12 Uchwała Nr XXVII/359/12 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2012 – 2031.
 19.12.2012 XXVII/358/12 Uchwała Nr XXVII/358/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
 19.12.2012 XXVII/357/12 Uchwała Nr XXVII/357/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 19.12.2012 XXVII/356/12 Uchwała Nr XXVII/356/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę (...)
 19.12.2012 XXVII/355/12 Uchwała Nr XXVII/355/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2011 z realizacji Uchwały nr XLVI/473/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 października 2006 r. (...)
 19.12.2012 XXVII/354/12 Uchwała Nr XXVII/354/12 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego.
 19.12.2012 XXVII/353/... Uchwała Nr XXVII/353/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (...)
 19.12.2012 XXVII/352/... Uchwała Nr XXVII/352/12 w sprawie zamknięcia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych.
 19.12.2012 XXVII/351/12 Uchwała Nr XXVII/351/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIII/175/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji (...)
 19.12.2012 XXVII/350/... Uchwała Nr XXVII/350/12 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Pszczynie wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XVII/177/07 Rady Miejskiej w Pszczynie (...)

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1507
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia