Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Uchwały
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 21.12.2012 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pszczynie pomiędzy ul. Chochółka i ul. Brzechwy.
 21.12.2012 Projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.
 21.12.2012 Projekt uchwały w sprawie zmiany lokalizacji Wypożyczalni dla Dorosłych i Dzieci oraz Czytelni z Oddziałem „Książki Mówionej” Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.
 21.12.2012 Projekt uchwały w sprawie powołania Gminnej komisji do spraw referendum dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Pszczynie.
 21.12.2012 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2013 rok.
 21.12.2012 Projekt uchwały w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej kontroli o charakterze doraźnym.
 21.12.2012 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2013 – 2031.
 21.12.2012 Projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2013.
 07.12.2012 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012.
 07.12.2012 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Pszczyna na 2012 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
 07.12.2012 Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2012 – 2031.
 07.12.2012 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 07.12.2012 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/318/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę (...)
 07.12.2012 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2011 z realizacji Uchwały nr XLVI/473/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 października 2006 r. (...)
 07.12.2012 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Terapeutycznego.
 07.12.2012 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej (...)
 07.12.2012 Projekt uchwały w sprawie zamknięcia wyodrębnionego rachunku dochodów własnych.
 07.12.2012 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIII/175/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji (...)
 07.12.2012 Projekt uchwały w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Pszczynie wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XVII/177/07 Rady Miejskiej w Pszczynie (...)
 23.11.2012 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012. 

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 4380
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia