Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
czerwiec
maj
marzec
luty
styczeń
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 02.06.2011 VIII/83/11 Uchwała Nr VIII/83/11 w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
 02.06.2011 VIII/82/11 Uchwała Nr VIII/82/11 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2011 – 2031
 02.06.2011 VIII/81/11 Uchwała Nr VIII/81/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 02.06.2011 VIII/80/11 Uchwała Nr VIII/80/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2011
 02.06.2011 VIII/79/11 Uchwała Nr VIII/79/11 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
 02.06.2011 VIII/78/11 Uchwała Nr VIII/78/11 w sprawie poparcia stanowiska mieszkańców Jankowic w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW-931 na odcinku od ul. Sarenek do Ośrodka Edukacji Ekologicznej(...)
 02.06.2011 VIII/77/11 Uchwała Nr VIII/77/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Pszczynie
 02.06.2011 VIII/76/11 Uchwała Nr VIII/76/11 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych...
 01.06.2011 VIII/75/11 Uchwała Nr VIII/75/11 w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie
 01.06.2011 VIII/74/11 Uchwała Nr VIII/74/11w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych(...)
 01.06.2011 VIII/73/11 Uchwała Nr VIII/73/11 w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Działań na Rzecz Bezdomnych w Gminie Pszczyna w latach 2011 – 2015
 01.06.2011 VIII/72/11 Uchwała Nr VIII/72/11 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 01.06.2011 VIII/71/11 Uchwała Nr VIII/71/11 w sprawie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Pszczynie
 01.06.2011 VIII/70/11 Uchwała Nr VIII/70/11 w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Pszczynie
 01.06.2011 VIII/69/11 Uchwała Nr VIII/69/11 w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2010 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie
 01.06.2011 VIII/68/11 Uchwała Nr VIII/68/11 w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej
 31.05.2011 VIII/67/11 Uchwała Nr VIII/67/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pszczyny
 31.05.2011 VIII/66/11 Uchwała Nr VIII/66/11 w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej kontroli o charakterze doraźnym
 31.05.2011 VIII/65/11 Uchwała Nr VIII/65/11 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pszczyny absolutorium za rok 2010
 31.05.2011 VIII/64/11 Uchwała Nr VIII/64/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczyna za rok 2010

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1178
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia