Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Uchwały
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
grudzień
listopad
październik
wrzesień
sierpień
czerwiec
maj
marzec
luty
styczeń
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 04.03.2011 VI/47/11 Uchwała Nr VI/47/11 w sprawie powołania na czwartą kadencję Rady Społecznej Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego
 04.03.2011 VI/46/11 Uchwała Nr VI/46/11 w sprawie zatwierdzenia „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. w Pszczynie(...)
 04.03.2011 VII/45/11 Uchwała Nr VI/45/11 w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/177/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Pszczyna obowiązków właścicieli nieruchomości (...)
 04.03.2011 VI/44/11 Uchwała Nr VI/44/11 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego nr 8/1 w budynku położonym w Pszczynie przy ul. Kopernika 8
 04.03.2011 VI/43/11 Uchwała Nr VI/43/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali w budynku położonym w Pszczynie.
 04.03.2011 VI/42/11 Uchwała Nr VI/42/11 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
 04.03.2011 VI/41/11 Uchwała Nr VI/41/11 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności.
 02.03.2011 VI/40/11 Uchwała Nr VI/40/11 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wydzielenia lokali socjalnych
 02.03.2011 VI/39/11 Uchwała Nr VI/39/11 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna”.
 02.03.2011 VI/38/11 Uchwała Nr VI/38/11 w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna
 02.03.2011 VI/37/11 Uchwała Nr VI/37/11 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania(...)
 02.03.2011 VI/36/11 Uchwała Nr VI/36/11 w sprawie przystąpienia gminy Pszczyna do projektu systemowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX, Działanie 9.1.2.
 02.03.2011 VI/35/11 Uchwała Nr VI/35/11 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla zawodników i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających (...)
 02.03.2011 VI/34/11 Uchwała Nr VI/34/11 w sprawie wskazania przedstawiciela gminy Pszczyna do Rady Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
 02.03.2011 VI/33/11 Uchwała Nr VI/33/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie.

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1330
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia