Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Spis podmiotów
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej
Dyżury
Komisje Rady Miejskiej
Posiedzenia Komisji
Projekty uchwał
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Uchwały
Porządek sesji Rady Miejskiej
Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Interpelacje i zapytania radnych
Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
Akty prawa miejscowego
Burmistrz
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne gminy
Pszczyński Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny -samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Spółki z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze gminy
Gmina Pszczyna
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 21.12.2011 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komisji rewizyjnej na 2012 rok
 08.12.2011 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
 08.12.2011 Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pszczyna na lata 2011-2031
 08.12.2011 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/166/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie nabycia udziałów w Agencji Rozwoju i Promocji
 08.12.2011 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
 08.12.2011 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 08.12.2011 Projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego dla potrzeb ustalania wysokości dodatku(..)
 21.11.2011 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Administracji Zasobów Komunalnych w Pszczynie
 18.11.2011 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
 18.11.2011 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok
 18.11.2011 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 25 lat umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Bednorza
 18.11.2011 Projekt uchwały w sprawie poboru podatku leśnego w drodze inkasa w 2012 r.
 18.11.2011 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na aktualizację projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 (ul. Żorska) w Pszczynie
 18.11.2011 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu
 18.11.2011 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
 18.11.2011 Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na rok 2012
 18.11.2011 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2010 z realizacji Uchwały Nr XLVI/473/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18 października 2006 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Planu (...)
 18.11.2011 Projekt uchwały w sprawie ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II(...)
 18.11.2011 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
 18.11.2011 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Pszczyńskiemu pomocy finansowej na zadania na drogach powiatowych

«       1   2   3   4   5   6         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 4453
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia