Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Majątek gminy
Budżet
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 09.06.2011 SG.0050.51... Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za rok 2010.
 19.05.2011 4100/III/7... Opinia RIO z wykonania budżetu za 2010 rok
 20.01.2011 L/549/10 Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Pszczyna oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących temu projektowi
 20.01.2011 FN/904/2010 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Pszczyna za I półrocze 2010 r. oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki
 10.02.2010 4100/III/1... Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Pszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok
 01.02.2010 XLIV/499/10 Uchwała Nr XLIV/499/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2010
 29.01.2010 XLIV/499/10 Uzasadnienie do załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na 2010 rok - dochody budżetu gminy
 29.01.2010 XLIV/499/10 Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2010 rok - plan wydatków ogółem budżetu gminy Pszczyna na 2010 rok według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i rozchodów
 29.01.2010 XLIV/499/10 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2010 - plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych gminy (Rad Sołeckich, Zarządów Osiedli) na rok 2010
 29.01.2010 XLIV/499/10 Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2010 - zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na 2010 rok
 29.01.2010 XLIV/499/10 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2010 - dochody i wydatki z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2010 rok
 29.01.2010 XLIV/499/10 Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2010 - zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2010 rok
 29.01.2010 XLIV/499/10 Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2010 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 29.01.2010 XLIV/499/10 Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na 2010 - plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczynę
 29.01.2010 XLIV/499/10 Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2010 - wydatki gminy Pszczyna na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 29.01.2010 XLIV/499/10 Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2010 - wieloletnie plany inwestycyjne gminy Pszczyna
 29.01.2010 XLIV/499/10 Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2010 - planowane dotacje w budżecie gminy na 2010 rok
 29.01.2010 XLIV/499/10 Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2010 - dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień na rok 2010
 29.01.2010 XLIV/499/10 Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2010 - inf. o zobowiązaniach gminy Pszczyna na dzień 1 stycznia 2010 roku oraz prognoza zadłużenia i spłat wynikająca z zaciągniętych pożyczek i kredytów
 29.01.2010 XLIV/499/10 Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2010 - prognozowane kwoty długu gminy Pszczyna na rok 2010 i lata następne

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3124
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia