Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Majątek gminy
Budżet
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 28.05.2008 4100/II/41... Opinia RIO o przedłożonym przez Bumistrza Pszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2007
 04.01.2007 V/26/06 Uchwała Nr V/26/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2007
 04.01.2007 V/26/06 Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2007 - budżet po stronie dochodów
 04.01.2007 V/26/06 Objaśnienia do załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na 2007 rok
 04.01.2007 V/26/06 Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2007 - budżet po stronie wydatków
 04.01.2007 V/26/06 Objaśnienia do załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej na 2007 rok
 04.01.2007 V/26/06 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2007 - plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych gminy (Rad Sołeckich, Zarządów Osiedli)
 04.01.2007 V/26/06 Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2007 - plan zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na rok 2007
 04.01.2007 V/26/06 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2007 - zestawienie przychodów i wydatków dla jednostek sektora finansów publicznych - zakładów budżetowych na 2007 rok
 04.01.2007 V/26/06 Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2007 - dochody i wydatki z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2007 rok
 04.01.2007 V/26/06 Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2007 - zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2007 rok
 04.01.2007 V/26/06 Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2007 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 04.01.2007 V/26/06 Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2007 - plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczynę
 04.01.2007 V/26/06 Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2007 - wydatki na projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków fudnuszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
 04.01.2007 V/26/06 Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2007 - wieloletnie plany inwestycyjne gminy Pszczyna
 04.01.2007 V/26/06 Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2007 - planowane dotacje w budżecie gminy na 2007 rok
 04.01.2007 V/26/06 Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2007 - plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 04.01.2007 V/26/06 Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2007 - inf. o zobowiązaniach gminy Pszczyna na dzień 1 stycznia 2007 roku oraz prognoza zadłużenia i spłat wynikająca z zaciągniętych pożyczek i kredytów
 04.01.2007 V/26/06 Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2007 - prognozowane kwoty długu gminy Pszczyna na rok 2007 i lata następne

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 1937
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia