Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Majątek gminy
Budżet
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 10.06.2009 FN/619/09 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pszczyna za rok 2008
 29.05.2009 4100/II/26... Opinia RIO o przedłożonym przez Burmistrza Pszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2008
 04.01.2008 XVIII/178/07 Uchwała Nr XVIII/178/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2008
 04.01.2008 XVIII/178/07 Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2008 - budżet po stronie dochodów
 04.01.2008 XVIII/178/07 Objaśnienia do załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na 2008 rok
 04.01.2008 XVIII/178/07 Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2008 - budżet po stronie wydatków
 04.01.2008 XVIII/178/07 Objaśnienia do załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej na 2008 rok
 04.01.2008 XVIII/178/07 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2008 - plan wydatków budżetowych jednostek pomocniczych gminy (Rad Sołeckich, Zarządów Osiedli)
 04.01.2008 XVIII/178/07 Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2008 - plan zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na rok 2008
 04.01.2008 XVIII/178/07 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2008 - zestawienie przychodów i wydatków dla jednostek sektora finansów publicznych - zakładów budżetowych na 2008 rok
 04.01.2008 XVIII/178/07 Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2008 - dochody i wydatki z zakresu zadań zleconych administracji rządowej na 2008 rok
 04.01.2008 XVIII/178/07 Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2008 - zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 rok
 04.01.2008 XVIII/178/07 Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2008 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 04.01.2008 XVIII/178/07 Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2008 - plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych szkół, przedszkoli i Pszczyńskiego Zarządu Edukacji prowadzonych przez gminę Pszczynę
 04.01.2008 XVIII/178/07 Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2008 - wydatki na projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków fudnuszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
 04.01.2008 XVIII/178/07 Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej na rok 2008 - wieloletnie plany inwestycyjne gminy Pszczyna
 04.01.2008 XVIII/178/07 Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2008 - planowane dotacje w budżecie gminy na 2008 rok
 04.01.2008 XVIII/178/07 Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2008 - plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 04.01.2008 XVIII/178/07 Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej na rok 2008 - inf. o zobowiązaniach gminy Pszczyna na dzień 1 stycznia 2008 roku oraz prognoza zadłużenia i spłat wynikająca z zaciągniętych pożyczek i kredytów
 04.01.2008 XVIII/178/07 Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej na rok 2008 - prognozowane kwoty długu gminy Pszczyna na rok 2008 i lata następne

Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 6125
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia