Tryb wyświetlania: normalnykontrastowa
Rozmiar tekstu:

Menu przedmiotowe
e-Urząd (co, gdzie i jak załatwić)
Dane teleadresowe
Prawo lokalne
Majątek gminy
Budżet
Podatki lokalne
Opłaty lokalne
Informacja o środowisku i jego ochronie
Programy i zamierzenia
Programy
Sprawozdania
Przetargi
Konkursy
Oferty pracy
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje społeczne
Sprawy mieszkaniowe
Oświadczenia majątkowe
Kontrola zarządcza
Przebieg i efekty kontroli
Sprawozdania finansowe
Rejestry, ewidencje i archiwa
Elektroniczne Dzienniki Ustaw oraz Monitor Polski
Wyszukiwanie przedsiębiorców z rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Dostęp do informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Wybory samorządowe 2014 rok
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku
Referendum gminne w sprawie likwidacji Straży Miejskiej
Archiwum informacji
telefony alarmowe
telefony alarmowe
Data utworz. Symbol Tytuł dokumentu
 14.05.2014 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowcych i Narkomanii za 2013 rok
 08.05.2014 OZ.0640.00... Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na rok 2013 Gminy Pszczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 08.04.2014 Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok
 26.04.2013 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy na rok 2012 Gminy Pszczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
 22.03.2013 RAPORT z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2012 r.
 22.03.2013 SPRAWOZDANIE Z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r.
 15.02.2013 sprawozdanie za rok 2011 „Gminnego Planu Ochrony Zdrowia”.
 28.01.2013 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy na rok 2011 Gminy Pszczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
 23.04.2012 SPRAWOZDANIE Z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2011 r.
 07.04.2011 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy na rok 2010 Gminy Pszczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
 07.04.2011 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r.
 07.04.2011 Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 r.
 24.01.2011 Sprawozdanie z realizacji w 2009 uchwały nr XLVI/473/06 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 18.10.2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Planu Ochrony Zdrowia
 07.09.2010 Sprawozd. z realiz. "Programu współpr. na 2009 Gminy Pszczyna z organiz. pozarząd. i innymi podmiotami prow. działaln. pożytku publicznego"
 29.03.2010 Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009
 29.03.2010 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi za rok 2009
 24.07.2009 Sprawozdanie z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Pszczyna
 24.07.2009 Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Pszczyna
 22.07.2009 Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy na rok 2008 Gminy Pszczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
 22.07.2009 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy na rok 2007 Gminy Pszczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

«       1   2         »


Liczba wyświetleń bieżącego katalogu: 3057
Intrukcja użytkowania biuletynu
    Administracja serwisu   Pomoc   Redakcja  
    Informacje nieudostępnione w biuletynie
    Instrukcja użytkowania biuletynu    Polityka Cookies

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia